Alchemist book in tamil pdf

in Source by

Fragment uit een 17e-eeuws alchemistisch boek. Alchemist book in tamil pdf astrologische symbolen vormen de sleutel voor de te gebruiken metalen en andere substanties tijdens het alchemistisch proces. Maan voor zilver en Zon voor goud. Hermes Trismegistus met caduceus, middeleeuwse prent.

Alchemie kwam echter in veel culturen voor. Midden-Oosten en het Arabische cultuurgebied. Tegen het einde van de zeventiende eeuw was de alchemie in zekere zin op haar retour. Arabische origine is aangezien in de meeste oude talen gelijkaardige woorden voorkomen met een betekenis die verband lijkt te houden met het beoefenen van de alchemie. Vandaar zou het betekenisveld dan uitgebreid zijn tot chemische manipulaties in het algemeen. Het aantal onderzoekers en publicaties gewijd aan de geschiedenis en de interpretatie van de alchemie is de afgelopen decennia aanzienlijk gegroeid.

Europa is het niet altijd eenvoudig deze disciplines strikt van elkaar te scheiden. In de Chinese traditie was het doel tot de 12e eeuw steeds ‘praktisch’ opgevat. Enerzijds was er het maken van goud, anderzijds de zoektocht naar een levensverlengend middel. Veel meer een Aziatisch dan een Midden-Oosters en zeker Europees doel was verder onsterfelijkheid. Bijster veel over oriëntaalse alchemie lijkt in het westen echter nog niet bekend.

Om dit te bewerkstelligen hebben alchemistische auteurs zich vaak bediend van symbolen, metaforen en zelfs allegorieën om te voorkomen dat de waardevolle inhoud als parels voor de zwijnen gegooid werd. Alleen hij die oprecht zijn best doet, lang studeert en eventueel de hulp van God heeft, slaagt erin de hoogste waarheid te kennen. Tegenwoordig kan men bij de bestudering van alchemistische traktaten terecht bij wetenschappelijk verantwoorde naslagwerken. Het kon ook gezien worden als levensverlengend middel, terwijl alchemie in algemeen tot een beter inzicht van de geschapen wereld en de materie daarin leidde.